Aanbod door Praktijk Sorghvliet

Men-examen Cora 484Spelbegeleiding/therapie
Spel
is dé manier van het kind om te oefenen, te ontdekken, te communiceren met z’n omgeving. Spel helpt uw kind te ontspannen, emoties/conflicten te verwerken, structuur te vormen en ontwikkeling en sociaal gedrag te stimuleren. Voor een kind is er geen andere vorm om zich te ontwikkelen. Daarom is dit ook de enige vorm van therapie die aansluit bij het kind om, daar waar er een stagnatie is in de emotionele ontwikkeling, blokkades op te heffen. Vraag naar onze werkwijze door het contactformulier in te vullen.


Tarief Spelsessies

Speltherapie: E 58,- per bijeenkomst van 1 uur. Per week wordt er 1 keer gespeeld in de spelkamer. Hoe vaak een kind komt spelen is afhankelijk van de problematiek en ook vaak van wat de verzekering vergoed. Kijk bij uw eigen zorgverzekeraar naar de mogelijkheden om latere teleurstellingen te voorkomen. ((Intake: E 50,-,  Oudergesprekken: E 58,-)

Verschillende zorgverzekeraars vergoeden speltherapie. Controleer uw eigen zorgverzekeraar welke vergoedingen mogelijk zijn. Vermeld daarbij onze beroepsvereniging NVVS. 

www.zorgwijzer.nl 

 

EMDR

Als u of uw kind heftige gebeurtenissen heeft meegemaakt. Als er sprake is van hechtingsproblematiek. Faalangt; ADHD; autisme spectrumproblematiek (behalve niet bij klassiek autisme); e.d.

Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR). Bij spanning worden de hersenen geactiveerd en komen er stresshormonen vrij. Als dit veelvuldig is (of geweest is) kan er onvoldoende verwerkt worden. Hier kunnen allerlei emotionele en lichamelijke klachten door ontstaan. EMDR helpt de hersenen deze 'verkeerd ' opgeslagen beelden en ervaringen op te slaan met een positieve beleving zodat er alsnog verwerkt kan worden. Er komt rust en ontspanning. 


Authentiek Ouderschap

Durf je als ouder jezelf te zijn? Laat je je niet leiden door wat anderen van je verwachten? Kun je vanuit je hart je kind benaderen? Voor veel ouders is dit een moeilijke opgave. Voel je niet schuldig, je doet wat je op dit moment kan. Wil je het liever veranderen en je kind opvoeden vanuit je hart, zodat je kind iemand kan worden met zijn eigen mogelijkheden? Dan kan je bij ons terecht voor begeleiding. In cursussen en workshops krijg je meer te weten over authentiek ouderschap en hoe belangrijk het is voor de ontwikkeling van je kind, dat jij als eerste opvoeder jezelf kan zijn en je kind kan supporten vanuit je moederliefde. Alleen dan zal je kind zich vrij en ontspannen voelen om zijn eigen identiteit te ontwikkelen. Dit betekent niet dat je als opvoeder niets meer in te brengen hebt. Juist jouw manier van inbreng is zo bepalend in de opvoeding van je kind. Meer weten? Vul het formulier in op de bladzijde: contact.

Wintermaanden: oudercursus de KRACHT van spel. Geef je op via de site of mail naar: cora@boerderij-sorghvliet.nl


Intelligentie-onderzoek (WISC-III)

Wanneer er meer duidelijkheid moet komen over het cognitieve functioneren van uw kind (6-16 jaar), bijvoorbeeld i.v.m. diagnose, indicatie of schoolkeuze. Dit is een vast traject bestaande uit 2,5 uur onderzoek, verslaglegging en een afsluitend gesprek van 1 uur waarin uitleg en adviezen ruim aan bod komen.

Tarief: 350,- all in                                                                                                              

Aanvullende gegevens